Utbildning

"Ett hem att växa i "- en obligatorisk utbildning för alla nya familjehem.

Låt oss utbilda era familjehem

Utbildningen ” ett hem att växa i ” är en obligatorisk utbildning för alla nya familjehem. Utbildningen är på sammanlagt 24 timmar uppdelat på 8 olika kapitel/områden som berör dom olika delarna i att bli familjehem.

Utbildningen är utformat av Socialstyrelsen i två studiehandböcker riktade till dels de blivande familjehemmen och dels till familjehemsutbildare.

Vi erbjuder att hålla utbildningen ” ett hem att växa i ” utifrån era behov av studietakt och upplägg. Vi kan tex hålla utbildningen två timmar en kväll i veckan under 8 veckor och avhandla ett kapitel i taget. Alternativt hålla utbildningen på ett par helger, eller ytterligare ett upplägg kan vara en långhelg tex fredag lunch till söndag lunch och då avhandla hela utbildningen vid ett tillfälle.

COS-P (Circle of Security- Parenting)

COS-P är ett föräldraträningsprogram som var klart 2009. Ursprungligen kommer COS från USA och programmet har utvecklats från Circle of Security Intervention (start 1985) som är ett omfattande utrednings och behandlingsprogram.

Mycket forskning har under åren bedrivits kring COS och det finns en stadig grund av evidens för att metoden är verksam med mycket goda resultat.

COS-P bygger direkt på teori och forskning. Största marginella resultat har visat sig i grupper med svår problematik, bland annat i familjer där det förekommit våld. De goda resultaten har visat sig bli ännu bättre över tid, ett till två år efter avslutat behandling.

Forskning har gjorts även här i Sverige, i Borås, av Pia Motander bl.a. Flest studier i Skandinavien har gjorts i Norge, två är pågående i Danmark. I Norge har staten beslutat att implementera COS-P för alla familjehem.

Program kan användas för biologföräldrar i grupp eller enskilt.

Intresseanmälan

Jag vill att ni kontaktar mig angående att bli familjehem.

logo_283x99

Adress

Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Mer information om cookies och hur vi arbetet med dataintegritet.