Om oss

Trygghet, Kompetens Engagemang och Ansvar utgör grunden för vårt arbete

Kvalitativ individuellt anpassad vård

Vi erbjuder kvalitativ vård till vårdgivare så som socialtjänsten samt till privatpersoner. Med ett brett utbud av tjänster såsom familjehem, hvb-hem, stödboende, fristående behandlingsinsatser, utbildning och föräldrarådgivning. Vi erbjuder vårdgivare och privatpersoner en individuellt anpassad vård. Vården är anpassad efter förutsättningar, behov och självklart delaktighet. All vård utgår från vår värdegrund och våra ledord.

Vår kompetens

En gedigen flerårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och dess föräldrar. Våra utbildningar består av Behandlingsassistenter, Behandlingspedagoger, Socialpedagoger , Socionomer , handledare samt barnorienterad familjeterapeuter. Vi verkar för kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning i organisationen.

Grunden i vårt arbete

Grundstenen i vårt arbete , det vi lutar oss mot både internt och externt är vår värdegrund och våra ledord. Alla som kommer i kontakt med oss på skall veta att vi bryr oss och tar ansvar för dig som uppdragsgivare, familjehem, klient, anhörig eller anställd. 

Vår värdegrund

Alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Människovärdet är inte knutet till människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället och varje form av diskriminering och kränkning är därmed oacceptabel

Våra ledord

Trygghet

För oss är trygghet grunden för utveckling och innefattar såväl den fysiska miljön som den psykiska. Vi tror att trygga individer är förutsättningen för att kunna utvecklas och växa. Alla individer skall ges möjlighet att växa genom ett tillåtande klimat där individen både blir hörd och sedd. Vi behandlar alla individer med respekt och tolerans. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början.

Kompetens

För oss innebär det förmågan att känna in och möta människor där dom befinner sig. För att kunna göra detta behöver man förutom kunskap och erfarenhet även personlig lämplighet. Med andra ord menar vi att kompetens är både hur man beter sig och vad man har för kunskap. Vår omgivning skall alltid känna sig trygga med att vi inte bara har kunskapen och erfarenheten utan även att vi möter varje individ där dom befinner sig.

Engagemang

För oss innebär det att vara intresserad, att vilja utvecklas och förstå. Genom att tydliggöra förväntningar, få möjligheten att vara delaktig och ta ansvar skapar vi förutsättningarna för engagerade individer. Alla vi kommer i kontakt med skall känna att vi bryr oss och är intresserade.

Ansvar

För oss innebär det att ta ansvar för vårt arbete både gemensamt och individuellt. Ansvaret börjar alltid hos den enskilde. För att kunna ta ansvar gentemot någon annan måste man ha en känsla av ansvar mot sig själv. Det betyder först och främst att vi frågar oss själva, vad tycker JAG om detta? Är JAG trygg med detta? Kan JAG stå för detta? Det betyder att mina handlingar och beslut är mina och därmed mitt ansvar. Vi vet att den viktigaste resursen vi har är individen. Genom att vi tillgodoser en trygg miljö där individen känner att den har inflytande över sin egen situation kan individen ta ett eget ansvar och vi kan då även ta ett gemensamt ansvar. Alla vi kommer i kontakt med skall känna tar vi tar ansvar.

Vad vi erbjuder

Jour och familjehem, Hvb-hem, lägenhetsboende/ stödboende, fristående behandlingsinsatser, utbildningar, seminarier och workshops samt föräldrarådgivning till privatpersoner.

Tillstånd

Vi följer socialstyrelsens riktlinjer och innehar tillstånd av IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva vård som innefattas inom ramen för våra verksamheter.

Avtal – Ramavtal

Vi är idag upphandlade av mer än 70 kommuner runt om i landet.

Intresseanmälan

Jag vill att ni kontaktar mig angående att bli familjehem.

logo_283x99

Adress

Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Mer information om cookies och hur vi arbetet med dataintegritet.