Skyddsplaceringar

Skyddsplaceringar för familjer och den enskilda individer

Skyddsplaceringar i familjehem, lägenhet eller brevidboende

Vi kan erbjuda placeringar med skyddsaspekt. Placeringarna kan vara i familjehem eller lägenhetsboende med till exempel utredning eller behandlingsinsatser. Vi har även bredvid boende hos speciellt utvalda familjehem med kunskap om skydd. Anledningen till att man kan behöva skydd kan ha olika grunder som till exempel hedersrelaterat våld och förtryck eller att man är utsatt för våld och hot i en nära relation som inte är kopplat till heder. Det kan vara en förälder och barn eller endast barn som behöver skydd. Vilken form av skydd som skall användas bedöms utifrån individens skyddsbedömning som polis och socialtjänsten gör. Skyddet i sig kan innebära att det räcker att man har ett hemlighållande av adress eller i mer allvarliga fall kan det innebära mer långtgående åtgärder såsom att man behöver ändra namn och byta mobilnummer och även mobiltelefon, skapa nya sociala konton för medier för att inte röja vart man befinner sig. Oavsett skyddsbedömning behövs förutom det faktiska skyddet även individen få stöd och eventuell behandling utifrån behov. Vi som jobbar med denna problematik behöver även kompetens inom området.