Att vara familjehem

En möjlighet att erbjuda trygg miljö till någon som behöver det.

Familjehem behövs

Familjehem behövs för att det finns barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar.
Vanliga skäl till att barn inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar kan vara att föräldrarna brister i omsorgen på grund av egna problem, det kan till exempel bero på psykisk ohälsa eller med missbruksproblematik. En placering i ett familjehem kan vara under kortare eller längre tid. Som familjehem får du ersättning i form av ett arvode samt en omkostnadsdel. Detta är en kompensation för den tid man lägger ner och ersättning för de utlägg som uppdraget kräver.

Hur går det till?

Det kan vara att du anmält dig via vår web-intresseanmälan eller att du själv ringt till oss. I första samtalet berättar vi kort om vilka vi är och du får berätta lite om vem du är och hur er familj ser ut. Därefter bokar vi en första träff, vi kan träffas på vårt kontor eller hemma hos er, det är ni som bestämmer. Vi arbetar både efter kontorstid och på helg.  Vid första fysiska träffen berättar vi om företaget, hur verksamheten ser ut och vad det innebär att vara familjehem hos oss. Ni får berätta mer om eran familj och att ställa frågor. Om ni och vi vill gå vidare går man igenom fem steg för att bli familjehem.

Steg ett
Ni begär ut registerutdrag från polisens misstanke och belastningsregister, kronofogdemyndigheten och i vissa fall även Försäkringskassan som skall uppvisas för oss.

Steg två
Vi genomför vi något som heter ”BRA- fam” det är ett bedömningsunderlag framtaget av Socialstyrelsen och skall fyllas i av alla som är intresserad av att bli familjehem.

Steg tre
Vi genomför en utredning som heter ”Kälvestens intervju och tolkningsmetod”. Utredningen görs med fördel på vårt kontor för att vi inte skall bli störda av barn som kommer hem eller att det kanske ringer på dörren. Intervjun tar ungefär tre timmar inklusive fikapauser.
Vi genomför hembesök för samtal med med barnen i er familj. Detta är en del utredningen och kommer att läggas till i utredningen.

Steg fyra
Vi efterfrågar två referenter vardera, det kan vara en chef, arbetskamrat eller nära vän, någon som känner dig och kan berätta vem du är.

Steg fem
När utredningen är färdigställd  och kommunicerad med er är ni redo att ta vara ett familjehem och få möjlighet att stötta och hjälpa barn som behöver det.

Vad innebär det att vara familjehem hos oss

Vi är en mindre aktör med små enheter. Varje familjehemskonsulent får ansvara för max tio familjehem. Genom att begränsa antalet familjehem har konsulenterna tid och utrymme att tillsammans med familjehemmet skapa en nära och god relation, vilket vi ser som grunden till ett gott och tillitsfullt samarbete. Detta innebär att vi kan kvalitetssäkra arbetet för alla inblandade parter såsom Socialtjänst och er som familjehem. En trygg placering. 

Alla familjehem hos oss känner till all personal på vår enhet men har naturligtvis sin egen ansvarskonsulent. Om ni behöver ta kontakt under beredskapstid har ni alltid haft en personlig kontakt med den som har beredskap. Vi är tillgängliga och arbetar flexibelt vilket innebär innebär att vi har möjlighet till besök på kvällar och helger. Vi handleder er regelbundet, både enskilt och i grupp. Ni har tillgång till temakvällar utifrån vårt arbete med er familjehem. Konsulenten fungerar som en bro mellan socialtjänsten och er vilket gör att ni kan fokusera på vardagslivet. Konsulenten finns även tillgänglig för alla myndighetskontakter om ni  önskar och även vid umgängen om behovet finns. Vi har även barnorienterade familjeterapeuter som kan arbeta med förstärkt stöd med placerade barnet eller de biologiska barnet.

Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer!

Om du vill veta mer om vad det innebär att bli familjehem eller är intresserad av att bli familjehem tveka inte att kontakta Marica Parling, ansvarig på familjehems enheten 

tfn: 031-7602510
e-post: marica.p@tvvard.se
Fyll i vår intresseanmälan. 

Vad säger våra familjehem

Ett familjehem berättar
Ett familjehem berättarFamilj med tidigare erfarenhet av att vara familjehem
Läs mer
Vi har varit familjehem för Trygga Vägen Vård i ett par år och vi har ett mycket gott samarbete. Vi har vår egen konsulent som finns där för oss och vi känner även dom andra konsulenterna. Det känns bra att konsulenterna känner oss och kan ta ett helhetsperspektiv när det strular till sig. Konsulenten kommer hem och handleder oss flera gånger i månaden och anpassar sig efter våra arbetstider, dom kan också komma på sena kväll och på helger. Eller om vi har vägarna förbi kontoret är vi alltid välkomna. Vi får grupphandledning där vi tillsammans med andra familjehem kan ventilera olika dilemman vi sitter med. Det känns gott att träffa andra familjehem. Jag och min man har gått utbildningar i Trygga Vägen Vårds regi. Vi har gått ”Ett hem att växa i och COS som vi tyckte var en fantastisk utbildning, den gav oss så mycket i vår föräldraroll. Innan vi fick en placering var det konsulenten som tog alla kontakter som behövdes som tex skola och barnomsorg och ordnade även med fullmakter om vi behövde uppsöka läkarvård eller hämta ut medicin. konsulenten ordnade med umgängen så vi visste vart de skulle och hur länge. Konsulent fungerar som en brygga mellan socialtjänst och oss. Vi kan alltid luta oss mot konsulten så vårt fokus kan ligga helt på att ta hand om barnen, det känns toppen. Det finns alltid ett engagemang i oss som familj och en nyfikenhet på alla barnen, konsulenten finns där för oss i alla lägen och det är en avgörande del för att vi är familjehem.
Ett familjehem berättar
Ett familjehem berättarEn familj med två biologiska barn
Läs mer
Vi gick från att ha två biologiska barn till att ha fyra barn. Hade vi inte fått det stöd vi fick av våran konsulent är det tveksamt om vi hade klarat uppdraget. I början bestod vardagen av utbrott på utbrott, det var utåtagerande beteenden med skrik, slagsmål, saker som for i luften. Konsulenten fanns hos oss varje dag och vi pratade i telefon så gott som varje kväll. Vi fick mycket stöd med konkreta råd vi hur skulle agera i olika situationer och konsulenten gjorde arbetet tillsammans med oss. Konsulenten arbetade också med våra biologiska barn som inte förstod någonting om den nya situationen. Idag är vi en helt vanlig barnfamilj. Situationen och stressen vid placeringens början är ett minne blott och vi har lärt oss hur vi skall förhålla oss när saker uppstår. Konsulenten finns tillgänglig och träffar oss regelbundet med handledning och stöd men på ett mer normalt plan, Detta är guld värd för oss och vi litar helt på konsulenten. Det är sannerligen inte alltid lätt att vara familjehem, tack och lov att vi har Trygga Vägen Vård som alltid finns där för oss och är tillgängliga när det brinner i knutarna!
Ett familjehem berättar
Ett familjehem berättarEn spädbarnsplacering
Läs mer
Vi fick en liten 6 veckor gammal gosse till oss. Han bodde tillsammans med sina biologföräldrar på ett utredningshem. I vanliga fall brukar föräldrar och barn utredas i sin föräldraförmåga under 8 veckor för att sedan därifrån kunna se vilka insatser som krävs för fortsatt vård hemma. I detta fall slog personalen larm till socialtjänsten redan efter 6 veckor då man gjorde bedömningen att pojken var i så dåligt skick att han omedelbart behövde få komma till ett familjehem. Vid placeringen fick vi en barnorienterad familjeterapeut kopplad till oss som den första tiden var hos oss varje dag. Arbete handlade om anknytning och samspel. Arbetet innebar bland annat att jag, min man och pojken filmades i olika situationer som till exempel vid matningen. Därefter tittade vi på filmen tillsammans och terapeuten pratade om hur vi höll pojken i famnen, hur vi hade ögonkontakt med honom, hur han hade ögonkontakt med oss och vilken mimik vi hade. Efter det analyserades filmen tillsammans med oss. Genom arbetet med att filma oss fick vi som föräldrar en medvetenhet i hur vi gjorde och hur vi kunde genom ansiktsuttryck förmedla känslan tillsammans med pojkens olika känslouttryck.
Föregående
Nästa

Intresseanmälan

Jag vill att ni kontaktar mig angående att bli familjehem.

logo_283x99

Adress

Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Mer information om cookies och hur vi arbetet med dataintegritet.