Hvb-hem

En trygg miljö med god omsorg

En trygg och hemlik miljö

Målet med verksamheten är att i en trygg och hemlik miljö bygga upp den unges självkänsla och självförtroende för att utvecklas i positiv riktning. Tryggheten och den positiva utvecklingen nås genom dygnet runt bemanning med positiva förebilder och kompetens inom problemområden hos de unga.

Vårdutbud och dess teoretiska innehåll

Vi har en psykodynamisk grund med inslag av miljöterapi. Förhållningssättet kommer att genomsyras av KBT samt MI. ADL-träning omfattar stöd i det vardagliga såsom personlig hygien, städning, tvättning, hemkunskap och ekonomi.

Ett kognitivt förhållningssätt

Det kognitiva förhållningssättet innebär en helhetssyn, den så kallade femfaktormodellen är central och dess beståndsdelar används som stöd i det vardagliga arbetet. Strukturerade samtal, terapeutiska möten finns i det dagliga schemat.

Miljöterapi

För att skapa en miljö för klienten att kunna arbeta med sin förändring och utveckling. Hemmet ser till så klient får möjligheter att utveckla färdigheter som är nödvändiga för att uppnå en viss grad av självständighet.

MI

MI kommer att genomsyra det dagliga arbetet med klienterna samt och det kommer finnas möjlighet till strukturerade samtal. Genom samtalen utforskar personalen var klienten befinner sig i sin process som på sikt ska ge honom möjlighet till ökad förståelse för sina problem eller hinder. Syftet i är att motivera klienten att se möjligheter, vilja hitta lösningar och på så vis nå uppsatta mål. Det huvudsakliga målet är att hjälpa de unga att komma vidare i en förändringsprocess.

SFT (Social Färdighetsträning)

SFT  vilar i hög grad på modellinlärning. Vi har  professionella behandlare som kan utmana de unga i deras beteenden och relationer i det dagliga livet på hemmet samt utanför i samband med olika aktiviteter för att förstärka positiva beteenden hos den unge. Vi definierar ett antal av den unges beteenden i sociala sammanhang som kommer att förstärkas selektivt. Vi gör en nätverkskarta med den unge och uppmuntra relationer som är positiva för den unge.

Ansvarig för hvb verksamheten

Ansvarig  för hvb verkamheten är Ulas Güler som har arbetat på sis och hvb sedan 2006. Ulas har varit ansvarig för Lugnet sedan 2012. 

Intresseanmälan

Jag vill att ni kontaktar mig angående att bli familjehem.

logo_283x99

Adress

Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Mer information om cookies och hur vi arbetet med dataintegritet.