Boende i lägenhet

Boende i lägenhet.

insprängda lägenheter med en hög standard

Vår målgrupp är såväl familjer eller enskilda individer med eller utan skyddsbehov. Våra  lägenheter är belägna i Göteborg och med en hög standard. Vi som arbetar med klienterna har relevant utbildning och mångårig erfarenhet av att arbeta med både barn och vuxna. 

Målet med verksamheten

Utifrån uppdraget kan vi bistå klient med att sköta sitt boende, adl träning, kontakt myndigheter. Utifrån behov ges även strukturerade samtal enligt KBC (Kognitiv Beteende Counselling) så att klient kan finna vägar ur nedstämdhet, ångest, sociala fobier och annat som hindrar en positiv utveckling. Vi kan även stödja klient att komma ut i arbete/ utbildning samt hitta en meningsfull fritid. Varje klient har en särskilt utsedd vägledare som genomför insatserna utifrån behov och genomförandeplan. 

Ansvarig för lägenhets verksamheten

Ansvarig  för verksamheten boende i lägenhet är Paul doRosario som har arbetat med unga och vuxna sedan 2000. Paul har varit ansvarig för verksamheten sedan 2012.