Boende i lägenhet

Boende i lägenhet med stöd.

insprängda lägenheter med en hög standard

Vår målgrupp är killar och tjejer i åldrarna 16–20 år med psykosociala problem.  Vi erbjuder insprängda lägenheter med en hög standard. Lägenheterna är belägna i Göteborg och Borås. Varje klent får en utsedd vägledare som finns där för att stödja och vägleda klienten. Vi har även ett brett  kontaktnät som vi utnytjar för att  lotsa indivden till att en självständig, självförsörjande tillvaro med ett eget boende. 

Målet med verksamheten

Vi bistår klienten med att sköta sitt boende, adl träning och komma ut i arbete / utbildning samt  hitta en meningsfull fritid. Varje klient har en särskilt utsedd vägledare som genomför insatserna utifrån individens genomförandeplan. Utifrån behov ges även strukturerade samtal enligt KBC (Kognitiv Beteende Counselling) så att klient kan finna vägar ur nedstämdhet, ångest, sociala fobier och annat som hindrar en positiv utveckling.

Varje individ är unik

Vägledaren arbetar tillsammans med individen för att hitta lämplig fritidsaktivitet och arbete / utbildning . Vi skapar förutsättningar till både en stimulerande fritid såsom idrott, friluftsliv eller estetiska aktiviteter och en meningsfull sysselsättning. Genom att utnyttja våra upparbetade kontakter samt ge den extra uppmuntran och stöttningen att pröva på kan individen komma vidare mot ett självständigt liv. Det handlar om att genom sysselsättning, boende och en aktiv fritid visar det som finns bortom den vardag individen har idag.

Ansvarig för lägenhets verksamheten

Ansvarig  för lägenhets versamheten är Paul doRosario som har arbetat med undommar och unga vuxna sedan 2000. Paul har varit ansvarig för verksamheten sedan 2012.