Familjehemsvård

Ett tryggt hem borde vara en
självklarhet för alla barn.

Familjehem och Jourhem med förstärkt stöd

Vi erbjuder jour och familjehem som tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Familjehemmen är utredda enligt kälvestensmetoden. Alla våra familjehem har ett nära samarbete och får handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter. Vi lägger stor vikt och arbete för att få till en så bra matchning mellan barnet/den unge och familjehemmet som möjligt. En metod som varit framgångsrik i detta avseende är barnorienterad familjeterapi. Vi kan även arbeta med barnet/ den unges nätverk för att utforska möjligheter för en återflytt alternativt höja kvalitén på barnets umgänge med sitt biologiska nätverk.

Kvalitetssäkra familjehemsvården

Barnorienterad familjeterapi fokuserar på både barnen och de vuxna för att kvalitetssäkra familjehemsvården och grundar sig i barnpsykologi, familjeterapi och miljöterapi. Inom barnorienterad familjeterapi fokuserar man på tre huvudbegrepp: anknytning, samhandling och självkänsla. Vi kan även arbeta med barnorienterad familjeterapi inledningsvis mellan barnet och familjehemmet om behov finns. Vid möjlighet kan vi även erbjuda barnorienterad familjeterapi med biologiska föräldern för att höja kvaliteten vid umgänge eller vid en återflytt.

Kartläggande samtal

Kartläggande samtal (Tejping) kan erbjudas till barnet för att barnet på ett enkelt sätt ska kunna bearbeta, visa händelser som barnet bär på eller är upptaget av. ASQ och ASQse för att tydliggöra och följa barnets utveckling. Circle of security föräldraträningsprogram kan användas för biologföräldrar i grupp eller enskilt. Om behov finns bistår även Trygga vägen med umgängesstöd.

Ansvarig för familjehems verksamheten

Ansvarig  för familjehemsverksamheten är Marica Parling som har arbetat som familjebehandlare/barnorienterad familjeterapeut inom socialtjänsten sedan 2001. De senare åren har Marica även arbetat med kvalitetshöjning vid familjehemsplaceringar.

Vi erbjuder

Jourhem, Förstärkt familjehem, familjehem,  familjebehandling samt umgängesstöd

Intresseanmälan

Jag vill att ni kontaktar mig angående att bli familjehem.

logo_283x99

Adress

Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Mer information om cookies och hur vi arbetet med dataintegritet.