Behandlingsinsatser

Vi erbjuder kvalitativa behandlingsinsatser.

Handledning till familjehem

Vi erbjuder handledning av familjehem både individuellt och i grupp. Vi har kontor i Sävedalen och Göteborg, men kan möta upp familjehem i deras hem om så önskas Vi som arbetar med detta har handledarutbildning, särskilt riktat för handledning av just familjehem.

BOF (Barnorienterad Familjeterapi)

Vi erbjuder BOF i öppenvårdsformer samt som handledning/ behandling i familjehem. BOF är en samspelsbehandling där man möter barnet på deras egen arena, nämligen i leken. Man arbetar med relationen och inte med individen. Tillsammans jobbar man med anknytning, samhandling och självkänsla. Genom att kunna samhandla utvecklas barnets inre struktur vilket bygger upp barnets självkänsla.

BOF passar för barn som uttrycker sig bättre i lek än genom språk och deras omsorgspersoner. Det är främst för barn i lekåldern, men BOF kan även fungera för både yngre och äldre barn/ungdomar. Lekmaterialet kan varieras och anpassas efter barnets ålder och intressen.

BOF  passar även som verktyg i arbetet med familjehem; att sammanföra familjer och förhindra senare sammanbrott: Vi använder BOF vid  nyplaceringar, när barnet bär på trauman, när barnet har stora regleringssvårigheter, när familjehemmet eller andra vuxna har svårt att förstå sig på barnet, när barnet har omplacerats en eller flera gånger eller när det finns ytterligare barn i familjehemmet.

BOF är ett utmärkt verktyg som handledning till familjehemmet.   
Familjehemmet får en chans att se och förstå hur de medverkar till barnets reaktioner, beteende och framgång!